Tư vấn mua bán môi giới bất động sản

Tư vấn mua bán môi giới bất động sản

Tư vấn mua bán môi giới bất động sản

Điều kiện để trở thành môi giới bất động sản

Điều kiện để trở thành môi giới bất động sản

Theo Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tăng thêm 1 người so với Luật Kinh doanh bất động sản 2006).

Cá nhân vẫn có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng ngoài yêu cầu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, còn phải đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Điều đó có nghĩa, cá nhân đó phải đăng ký dưới dạng hộ kinh doanh tại UBND cấp huyện.

Theo Thông tư 11/2015/TT-BXD, người hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ mới được hành nghề. Người muốn được cấp chứng chỉ hành nghề phải theo học tại các cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đủ điều kiện đào tạo.

Sau khi có tín chỉ đào tạo do các cơ sở đào tạo này cấp, người xin cấp chứng chỉ hành nghề sẽ làm hồ sơ tới Sở Xây dựng để tham dự kỳ thi sát hạch, nếu đạt điểm thi theo quy định được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp, khi chứng chỉ hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định.

Đối với sàn giao dịch bất động sản, bắt buộc phải lập dưới hình thức tổ chức là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp và phải đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý điều hành sàn phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy chế hoạt động; diện tích từ 50 m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động…, trước khi hoạt động doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý.

Chia sẻ: